Twitter Facebook
  • kdsa.com.tr
  • kdsa.com.tr

Programın Akışı

Programa kayıt olmak için bu sitede veya www.sem.metu.edu.tr sitesinde yer alan başvuru formunun doldurulması ve başvuru sırasında istenen belgelerin ODTÜ –SEM’e eksiksiz gönderilmesi gerekmektedir.


Program bir yıl içerisinde üç ayrı dönemde verilecektir. Her dönemde 70’arlı gruplar halinde olmak üzere bir yıl içerisinde en az 210 kursiyer, sertifika programına katılabilecektir.


Katılım hakkı, kursiyerlerin evraklarının SEM ‘e ulaşma önceliğine bağlıdır.


ODTÜ SEM bir yıl içindeki kursiyer sayısını azaltma veya artırma hakkını saklı tutar. Başvuran sayısının belirlenen kontenjandan fazla olması durumunda, kontenjan dolduktan sonra başvuran kişilere bir sonraki eğitim dönemi için öncelik tanınır.


 

Eğitim programına kayıt olan kursiyerler, kendilerine verilecek kullanıcı adını ve şifreyi kullanarak İnternet bağlantısının olduğu herhangi bir mekânda diledikleri zaman programı izleyebilirler. Bununla birlikte aynı bölümleri diledikleri kadar tekrar etme olanağına da sahiptirler. Ayrıca kursiyerler, sesli animasyonlarda izledikleri konularla ilgili ayrıntılara, ilgili sayfada yer alan pdf. dokümanlarından ulaşabilirler.


Program süresi 6 hafta olup, toplam 30 saattir. Eğitim dijital ortamda takip edilecektir.
Sertifika sınavına katılabilmek için öncelikle  bölüm sonlarındaki etkinliklerin tümüne katılmış olmak ve programda bulunan tüm bölümlerin en az %70’ini takip etmiş olma koşulu aranır.


Ders notları 6 haftalık süre içerisinde haftalık olarak aktif hâle gelecektir. 6 haftanın sonunda tüm ders notları aktif hâle gelmiş olacaktır.


 

Dönem sonunda, sınava girmeye hak kazanmış kursiyerler için ODTÜ SEM’in belirleyeceği sınav merkezlerinde, yüz yüze bir sınav uygulanacaktır. Bu sınav, yazılı sınav olacaktır.  Sınavda, not ağırlığı % 60’ı aşan kursiyerler sertifika almaya, bu oranın altında kalanlar ise yalnızca Katılım Belgesi almaya hak kazanacaktır.


Sınavda başarısız olanlara, sonraki programların sınavlarına girme hakkı tanınacaktır. Tekrar girilen sınav için ücret talep edilmeyecektir.